A tanoda

A tanoda nem kormányzati szervezet által működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő, független infrastruktúrával rendelkező közösségi színtér. A személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet az oktatási rendszerben nem megfelelően elismert, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok nem érhetnek el. (TanodaPlatform)

A fenti definíció megalkotásában a TanodaPlatform tagjaként mi is részt vettünk, így tökéletesen azonosulni tudunk vele, ez határozza meg működésünket, mely önkéntesekre alapoz, és melyben kiemelt szerepet kap az online tanulás, a távoktatás.

2016 júliusa óta a tanodavezető mellett három tanodapedagógus is dolgozik, így 2016. szeptembere óta minden hétköznap nyitva tartunk. Délelőtt magántanulókkal és esti iskolába járó felnőttekkel foglalkozunk, illetve előkészülünk, tervezünk. 14.00 és 17.30 között iskolából elhozva, iskola után érkeznek hozzánk az általános iskolás tanulók, 17.30 és 19.00 között pedig különböző szabadidős programokat, projekteket valósítunk meg (pl. disputa klub, filmnézés, kézműves, társasjáték stb.).

Mindezek mellett évi 6 alkalommal 1 hetes napközis tábort is tartunk Toldon: őszi, téli, tavaszi és 3 nyári, ahol kicsit háttérbe szorul a direkt tanulás.

Pedagógiánk

Alaptevékenységként az olvasási motiváció, a szövegértés, a matematikai, idegen nyelvi és szociális kompetenciák fejlesztését szoktuk megjelölni. Projektalapon ehhez kapcsolódik a természettudományok és a történelem közelebb vitele a gyerekekhez. Kiemelt terület még nagycsoportos óvodások iskola-előkészítője, ill. az elsősök támogatása az iskolakezdésben. A tanoda egyik védjegye a társasjáték-pedagógia, de egyre hangsúlyosabb a vitakultúra-fejlesztés is.

Családmentorok felelnek a tanodás gyermekért: figyelik az egyéni fejlődését, tervezik, szervezik azt, kéréseket fogalmaznak meg a munkacsoportok számára, tartják a kapcsolatot a családdal, az iskolával, a gyerekkel. Tanodapedagógusainkat önkéntesek is segítik ebben a munkában, akik így kóstolhatnak bele a mentorkodásba.

Az eszközök, feladatlapok, a szaktárgyi tervek munkacsoportokban készülnek, melyeknek van vezetője, egy-egy önkéntes pedig akár többnek a munkálataiban is részt vehet. Munkacsoportjaink: angol, dráma, disputa, kicsis, matek, német, szövegértés, természettudós, történelem.

Mind a feladatlapok, mind a projektek a gyerekcsoport érdeklődésére alapoznak, sok esetben pedig teljesen egyénre szabottan készülnek el. Tanulástámogató tevékenységünk szinte kivétel nélkül egyénileg valósul meg, a szociális kompetencia fejlesztése pedig projektek, társasjátékozás, ill. a táborok során.

Egy jellemző tanodai foglalkozás felépítése (60-90 perc)

  • egy több hetes projekt egy elemének közös megoldása (pl. természettudós)
  • kétszemélyes, rövid játék (pl Kalaha, Pylos) ráhangolódásként pedagógus és gyerek között
  • 1-2 feladatlap megoldása (pl szövegértés, matek)
  • zárásként közös – gyerekek, pedagógusok együtt – társasjáték (4-8 fő)

A foglalkozások után pedig tanulási naplót töltenek ki a pedagógusok minden gyerekhez kapcsolódóan, melynek több funkciója is van: adminisztráció, értékelés, mérés, reflexió. Erről bővebben a Mire jó a tanoda? c. kötet vonatkozó fejezetében lehet olvasni.

Hozzászólások

hozzászólás